Begeleid werken Archipel m/v

  Branche:
  Schoonmaak
  Zorg & Welzijn
  Dienstverband:
  Uitzenden- Detacheren
  Uren:
  24 - 32 uur
  32 - 40 uur

Wat kan begeleid werken voor jou betekenen?

Binnen Archipel creëren we ruimte voor werk- en/of werkervaringsplekken voor mensen die een afstand hebben tot de artbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet/garantiebanen vallen (bijvoorbeeld Wajon, WA, bijstand, sociale werkvoorziening etc.).  Archipel vindt het belangrijk om ook deze mensen te begeleiden naar een passende werkplek. Er zijn verschillende subsidie- en contractmogelijkheden:

 • Een 'begeleid werk'-contract.
 • Een detacheringsovereenkomst.
 • Een werkervaringsplek.
 • Een stagecontract.
 • Een vrijwilligerscontract.
 • Een participatiecontract.

Medewerkers die begeleid werk verrichten, worden meestal ingezet op zorgondersteunende of facilitaire werkzaamheden.

Branches