Directeur/ Bestuurder M/V

  Branche:
  Kunst & Cultuur
  Dienstverband:
  ZZP
  Uren:
  24 - 32 uur

ALGEMEEN

GLOW Eindhoven vierde in 2015 haar tienjarig bestaan. In de afgelopen periode is het evenement gegroeid van 30.000 naar 730.000 bezoekers. Inmiddels geniet GLOW internationaal aanzien in de wereld van lichtfestivals. Het bestuur van de Stichting GLOW Eindhoven bestaat uit 7 leden en past momenteel haar governance structuur aan naar een Raad van Toezicht model. Het bestuur ontwikkelde een visie en ambitie voor het volgende decennium en de wijze waarop die visie en ambitie gerealiseerd kan worden. Binnen die visie spelen lichtkunstenaars, onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven op het gebied van licht, design & technologie in de Brainportregio, een grote rol. De ontwikkeling van een levendige light community vormt het gehele jaar door de basis voor de ontwikkeling van nieuwe, authentieke en innovatieve lichtinstallaties, rijk aan creativiteit en verbeeldingskracht. Deze lichtinstallaties bezitten het potentieel wereldwijd gedistribueerd te worden. Eenmaal per jaar worden deze lichtinstallaties in een festivalvorm aan een zo groot mogelijk publiek gepresenteerd in Eindhoven, te samen met een aantal van de beste lichtinstallaties die wereldwijd ontwikkeld worden. De volgende editie vindt plaats van 12 t/m 19 november 2016. Om leiding te geven aan de organisatie en deze visie en ambitie in de volgende fase succesvol te realiseren, is het huidige bestuur van de Stichting GLOW Eindhoven op zoek naar een directeur/ bestuurder.

PROFIEL

De directeur/ bestuurder stuurt hiërarchisch en functioneel als eindverantwoordelijke de GLOW organisatie aan. De directeur/ bestuurder bepaalt het gezicht naar buiten. Hij/ zij draagt zorg voor de visie, het beleid en de realisatie van het jaarlijks festival van de Stichting GLOW Eindhoven (hierna te noemen GLOW).

De directeur/ bestuurder:

Draagt zorg voor de realisering en uitvoering van de doelstellingen van GLOW:  

 • ontwikkelt en geeft vorm aan de visie en strategie zoals vastgelegd in het ondernemingsplan 2016-2020 van GLOW en betrekt hier actief de Raad van Toezicht bij; 
 • realiseert op basis van de input van medewerkers, de externe adviseurs en het bredere veld van licht, design & technologie van lokaal tot internationaal, het jaarlijkse lichtfestival;  
 • stelt het jaarplan samen, inclusief de financiële en operationele planningen;  
 • legt directiebesluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nieuwe directeur/ bestuurder:

 • beslist over de uitgaven en realisatie binnen de goedgekeurde jaarbegroting;
 • acteert binnen de kaders vastgelegd in de statuten van GLOW. Kader vormt het vastgesteld Ondernemingsplan 2016-2020;
 • draagt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de doeltreffendheid van het ontwikkelde strategisch beleid, de realisering van de doelstellingen, de positionering en de hiërarchische leiding van GLOW. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht:
 • De Raad van Toezicht dient vooraf goedkeuring te verlenen aan de visie en strategie, de begroting en jaarrekening. Contacten:
 • Raad van Toezicht, om verantwoording af te leggen over het ontwikkelde integraal, strategisch en tactisch beleid;
 • professionals in de culturele sector en ondernemerswereld in Eindhoven en daarbuiten, om GLOW te vertegenwoordigen en initiatieven te ontplooien;
 • subsidiënten, sponsors, universiteit, onderwijsorganisaties, bedrijven en opleidingen, belangenorganisaties en aanverwante organisaties, om te zoeken naar gezamenlijke belangen en te komen tot aanpassing, samenwerking en/ of realisatie van nieuw beleid;
 • media, om activiteiten, programma’s en beleid van GLOW uit te dragen en toe te lichten.

FUNCTIE EISEN

Algemeen

 • brede kennis en ervaring van het vakgebied licht en een visie op toekomstige ontwikkelingen en bekend met de transitie in het culturele, design en technologie domein; 
 • kennis van- en inzicht in- complexe politieke, maatschappelijke, strategische en bestuurlijke verhoudingen;
 • vertrouwenwekkend toegankelijk persoon met flair. Een pionier met lef.
 • naast zakelijk inzicht is het een vereiste te beschikken over een artistieke en inhoudelijke visie op niveau. Kerncompetenties:
 • doortastend en beschikt over doorzettingskracht;
 •  verbindend;
 •  communicatief en besluitvaardig met een sterk analytisch vermogen;
 • vaardig in financieel management en bedrijfsvoering;
 • creatief, ondernemend en inspirerend naar medewerkers;

Voor deze functie wordt gewerkt met een inhuurcontract waarbij de betrokkene voldoet aan de wetgeving op gebied van ZZP wetgeving c.q. werkt vanuit zijn/ haar eigen bedrijf. Het contract betreft een opdracht van gemiddeld 28 uur per week op jaarbasis waarvoor een budget van tot een maximum van € 75.000,- beschikbaar is. Uur inzet uiteraard flexibel en passend bij de uit te voeren opdracht. Uitgangspunt is een driejarige verbintenis op basis van een jaarlijkse evaluatie.

SOLLICITATIEPROCEDURE

U kunt bij interesse voor 26 januari 2016 contact opnemen met de heer Eric Boselie, huidige directeur van Stichting GLOW Eindhoven (tevens directeur bij Eindhoven365). Bij wederzijdse interesse wordt u door de Raad van Toezicht uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie onder leiding van de voorzitter Raad van Toezicht: de heer Jan Mengelers (voorzitter raad van bestuur TU/e). Stichting GLOW Eindhoven Dhr. Eric Boselie eric@gloweindhoven.nl

 • vaardig in het omgaan met belangentegenstellingen;
 • vaardig om GLOW als netwerker en ambassadeur van Eindhoven te vertegenwoordigen en met gevoel voor verhoudingen de externe uitstraling van GLOW te versterken. 

Branches