Opleiding Klinisch Psycholoog m/v

  Branche:
  Zorg & Welzijn
  Dienstverband:
  Leer- en werk overeenkomst
  Opleiding:
  HBO
  Uren:
  24 - 32 uur
  32 - 40 uur

DE FUNCTIE

Het opleidingstraject wordt samengesteld aan de hand van de leerbehoefte en de mogelijkheden binnen en buiten GGzE. Een brede opleiding met klinische en ambulante, reguliere en forensische praktijkervaring wordt nagestreefd. Daarnaast is specialisatie mogelijk door het maken van keuzes met betrekking tot doelgroep of problematiek.

Het wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGzE.

WIJ VRAGEN

• BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog

• bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog

• wetenschappelijke attitude en belangstelling voor innovatie

• interesse voor diagnostiek en behandeling van complexe problematiek in complexe settings

•grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de Klinische Psychologie opleiding bij RINO zuid: Prof.Ger Keijsers.

Na instemming van de hoofdopleider zal een leer/arbeidsovereenkomst binnen de CAO GGZ worden aangegaan. Werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in FWG-schaal 65. Tevens worden substantiële vergoedingen gegeven voor de kosten van het cursorisch onderwijs, congresbezoek en leertherapie.

DIENSTVERBAND

28 tot 36 uur

WERKTIJDEN

Volgens rooster

SALARIS

Conform cao GGZ Nederland, FWG 65

INFORMATIE

Voor meer informatie kunnen kandidaten zich wenden tot: Psychologie Opleider van GGzE, Jenneke van der Plas, of met het opleidingssecretariaat, Gonny Wernaart. Beiden te bereiken onder telefoonnummer 0402613700.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden in de periode 15 februari tot 1 maart. De gesprekken zullen gevoerd worden met twee commissies van klinisch psychologen, managers en wetenschappelijk onderzoekers.

SOLLICITEREN

Graag ontvangen wij je sollicitatie onder vermelding van het intern referentienummer. Zonder dit nummer kunnen wij je sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.

Referentienummer: 2015.12.038

Sluitingsdatum: 27 januari 2016

Branches